תוצאה
קטגוריה
15 / 6
40%
מגדר
55 / 18
33%
כללי
55 / 18
33%
Swim 30/55
T1
Bike 23/55
T2
Run 12/55