תוצאה
קטגוריה
7 / 3
43%
מגדר
155 / 21
14%
כללי
155 / 21
14%
Swim 8/155
T1
Bike 50/155
T2
Run 31/155