תוצאה
קטגוריה
29 / 10
35%
מגדר
29 / 10
35%
כללי
29 / 10
35%
Swim 18/29
T1
Bike 6/29
T2
Run 12/29