תוצאה
קטגוריה
44 / 40
91%
מגדר
155 / 138
90%
כללי
155 / 138
90%
Swim 62/155
T1
Bike 153/155
T2
Run 1/155