תוצאה
קטגוריה
7 / 2
29%
מגדר
155 / 20
13%
כללי
155 / 20
13%
Swim 15/155
T1
Bike 28/155
T2
Run 40/155