תוצאה
קטגוריה
27 / 7
26%
מגדר
155 / 18
12%
כללי
155 / 18
12%
Swim 31/155
T1
Bike 19/155
T2
Run 25/155