תוצאה
קטגוריה
15 / 2
14%
מגדר
55 / 9
17%
כללי
55 / 9
17%
Swim 11/55
T1
Bike 6/55
T2
Run 16/55