תוצאה
קטגוריה
29 / 6
21%
מגדר
29 / 6
21%
כללי
29 / 6
21%
Swim 13/29
T1
Bike 8/29
T2
Run 5/29