תוצאה
קטגוריה
10 / 4
40%
מגדר
155 / 16
11%
כללי
155 / 16
11%
Swim 10/155
T1
Bike 54/155
T2
Run 12/155