תוצאה
קטגוריה
27 / 6
23%
מגדר
155 / 15
10%
כללי
155 / 15
10%
Swim 29/155
T1
Bike 14/155
T2
Run 7/155