תוצאה
קטגוריה
27 / 24
89%
מגדר
155 / 129
84%
כללי
155 / 129
84%
Swim 124/155
T1
Bike 132/155
T2
Run 136/155