תוצאה
קטגוריה
27 / 5
19%
מגדר
155 / 14
10%
כללי
155 / 14
10%
Swim 18/155
T1
Bike 9/155
T2
Run 15/155