תוצאה
קטגוריה
29 / 3
11%
מגדר
29 / 3
11%
כללי
29 / 3
11%
Swim 7/29
T1
Bike 9/29
T2
Run 1/29