תוצאה
קטגוריה
27 / 4
15%
מגדר
155 / 12
8%
כללי
155 / 12
8%
Swim 20/155
T1
Bike 10/155
T2
Run 10/155