תוצאה
קטגוריה
29 / 2
7%
מגדר
29 / 2
7%
כללי
29 / 2
7%
Swim 4/29
T1
Bike 1/29
T2
Run 3/29