תוצאה
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
155 / 11
8%
כללי
155 / 11
8%
Swim 9/155
T1
Bike 52/155
T2
Run 4/155