תוצאה
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
55 / 3
6%
כללי
55 / 3
6%
Swim 2/55
T1
Bike 2/55
T2
Run 21/55