תוצאה
קטגוריה
27 / 3
12%
מגדר
155 / 10
7%
כללי
155 / 10
7%
Swim 4/155
T1
Bike 38/155
T2
Run 8/155