תוצאה
קטגוריה
27 / 23
86%
מגדר
155 / 124
80%
כללי
155 / 124
80%
Swim 121/155
T1
Bike 128/155
T2
Run 101/155