תוצאה
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
55 / 2
4%
כללי
55 / 2
4%
Swim 1/55
T1
Bike 3/55
T2
Run 1/55