תוצאה
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
55 / 1
2%
כללי
55 / 1
2%
Swim 3/55
T1
Bike 4/55
Run 54/55