תוצאה
קטגוריה
27 / 2
8%
מגדר
155 / 6
4%
כללי
155 / 6
4%
Swim 6/155
T1
Bike 42/155
Run 147/155