תוצאה
קטגוריה
44 / 1
3%
מגדר
155 / 3
2%
כללי
155 / 3
2%
Swim 3/155
T1
Bike 7/155
T2
Run 9/155