תוצאה
קטגוריה
27 / 22
82%
מגדר
155 / 115
75%
כללי
155 / 115
75%
Swim 94/155
T1
Bike 113/155
T2
Run 122/155