תוצאה
קטגוריה
7 / 1
15%
מגדר
155 / 2
2%
כללי
155 / 2
2%
Swim 1/155
T1
Bike 6/155
T2
Run 6/155