תוצאה
קטגוריה
27 / 1
4%
מגדר
155 / 1
1%
כללי
155 / 1
1%
Swim 2/155
T1
Bike 2/155
T2
Run 5/155