תוצאה
קטגוריה
51 / 40
79%
מגדר
51 / 40
79%
כללי
51 / 40
79%
ללא מספר חזה
הערות
Swim 36/51
T1
Bike 37/51
T2
Run 31/51