תוצאה
קטגוריה
7 / 7
100%
מגדר
155 / 111
72%
כללי
155 / 111
72%
Swim 122/155
T1
Bike 115/155
T2
Run 92/155