תוצאה
קטגוריה
17 / 17
100%
מגדר
73 / 61
84%
כללי
73 / 61
84%
Swim 63/73
T1
Bike 63/73
T2
Run 51/73