תוצאה
קטגוריה
51 / 36
71%
מגדר
51 / 36
71%
כללי
51 / 36
71%
Swim 7/51
T1
Bike 18/51
T2
Run 41/51