תוצאה
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
3 / 3
100%
כללי
13 / 9
70%