תוצאה
אישי
קטגוריה
20 / 9
45%
מגדר
74 / 28
38%
כללי
247 / 145
59%