תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 3
43%
מגדר
74 / 20
28%
כללי
247 / 124
51%