תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 5
39%
מגדר
173 / 98
57%
כללי
247 / 115
47%