תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 9
100%
מגדר
240 / 234
98%
כללי
440 / 425
97%