תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 4
9%
מגדר
173 / 7
5%
כללי
247 / 7
3%