תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 8
89%
מגדר
240 / 229
96%
כללי
440 / 412
94%