תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 4
45%
מגדר
240 / 136
57%
כללי
440 / 201
46%