תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 1
15%
מגדר
74 / 10
14%
כללי
247 / 87
36%