תוצאה
אישי
קטגוריה
33 / 11
34%
מגדר
173 / 75
44%
כללי
247 / 84
35%