תוצאה
אישי
קטגוריה
42 / 6
15%
מגדר
74 / 9
13%
כללי
247 / 83
34%