תוצאה
אישי
קטגוריה
45 / 14
32%
מגדר
200 / 54
27%
כללי
440 / 181
42%