תוצאה
אישי
קטגוריה
20 / 2
10%
מגדר
74 / 7
10%
כללי
247 / 77
32%