תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 23
50%
מגדר
173 / 68
40%
כללי
247 / 74
30%