תוצאה
אישי
קטגוריה
42 / 5
12%
מגדר
74 / 6
9%
כללי
247 / 73
30%