תוצאה
אישי
קטגוריה
42 / 4
10%
מגדר
74 / 5
7%
כללי
247 / 72
30%