תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 22
48%
מגדר
173 / 65
38%
כללי
247 / 69
28%