תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 21
46%
מגדר
173 / 64
37%
כללי
247 / 68
28%