תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 2
23%
מגדר
240 / 120
50%
כללי
440 / 166
38%