תוצאה
אישי
קטגוריה
45 / 13
29%
מגדר
200 / 46
23%
כללי
440 / 165
38%